اولین ویلاگ روانشناسی در افغانستان
 امراض روانی

                          امراض روانی در افغانستان

روانشناس احمدشکیب اکسیر

امراض روانی یکی از مشکلات عمده و مهم  را در جامعۀ افغانی  تشکیل میدهد  که سالانه هزاران  تن از اثر مصاب  شدن و یا  مصاب بودن  به این امراض مشکلات شدید به خود، فامیل  و جامعه به بارآورده  و بعضاً  در نهایت سبب مرگ بسیاری از آنها و افراد سالم جامعه می گردد.

قرار احصایه  ها روز به روز به تعداد  این مریضان  افزایش یافته و بیشترین مراجعین شفاخانه ها  و کلینیک های شخصی را مریضان روانی تشکیل  میدهد. که زیادترین  مصابین را زنان مسن و دختران جوان که سال های سال از این تکلیف رنج می برند در بر میگیرد.

مردان جامعه  افغانی  هم کم اززنان نیست  ولی بیشترین آنها با همین مشکلات و عادات و کردار و رویه های  که ازنگاه طب روانی شمرده  میشود عادت کرده که کمتر به داکتر  مراجعه کرده و یا گاهی هم به سبب  تکلیف  داخله و جسمی  که به نزد دوکتور مراجعه می نمایند  بدون هیچ نوع مرض جسمی و فزیکی میباشند و این هم از مشکلات شدید روانی  آنها شمرده می شود  و بدون هیچ نوع  مرض جسمی  و فزیکی می باشند.

امروز تمام  نقاط افغانستان  همه گله از زندگی  دارند، از گذشته های دردناک  ووحشت زا، خاطره تلخ  داشته و از ایندۀ خود در هراس اند.

زندگی  برای بسیاری  افراد افغان فقط یک مجبوریت است و زندگی  را فقط یک فضای تیره و تاریک تعبیر می نمایند  که این هم ناشی از یک پرابلم  عمده روانی بوده که فقط گاهی  این اشخاص به چنان فجایع و جنایات  تکاندهنده  دست میزنند که نظیرش  در جهان کمتر اتفاق می افتد که ارتکا به چنین جرایم تأثیر بدی  را بالای روان افراد سالم جامعه گذاشته و سبب آزار و اذیت جسمی  و روانی افراد سالم جامعه می گردد.

امراض روانی سبب شده است که شیرازۀ بسیاری از فامیل های  افغان را بر هم زده است  و کانون  خانواده گی آنها را به دوزخی  مبدل سازد، این امراض  تباه کن و خطرناک  چون افعی  زهراگین  زندگی هر فرد افغان را تهدید کرده و گاهی  هم سبب  بدبختی  و دردسر  بزرگ به هر جامعه شمرده نشده و آنها باید چون مریضان دیگر  تحت معالجه و تداوی بهتر قرار گیرند  که متأسفانه مردم ما کمتر به آت توجه دارند.

هر حادثه ار طبابت سبب یک مشکل  روانی  خواهد شد  که گاهی  این مشکلات  شدید و گاهی هم کم خواهد بود  که اگر از پیشرفت آن جلوگیری نشود به وخامت می گراید.

پرابلم های آینده روانی از یک تهدید و یا حادثه عادی  و ساده که آن تأثیر بدی  کمتر فکر میشود  شروع شده  که نزد  سایکولوجیست ها تروما دانسته شده  که بالای  عواطف  یک شخص  تأثیر میگذارد  که بالاخره این تروما یا زخم  های عاطفی منجر به زخم  ناسور و غیر قابل علاج که سایکولوجیست ها به آن Traumatic Disorder  می نامند  که هر گاه یک شخصی  اضافه از چهار هفته بدون کدام عذری دیگری بی خوابی داشته باشد  آن شخص به مرض  پیشرفتۀ روانی مصاب میباشد.

 

امراض روانی  شامل امراض ذیل است:

1.     Anxiety

2.     Depression

3.     Schizophrenia

4.     Maniac

5.     Psychosis

6.     Bipolar  Disorder

7.     Seizure

8.     Neurosis

9.     Soma to Form

10. panic  Attack

که اختلاطات آن شامل امراض ذیل است:

1.     Stroke

2.     C.V.A

3.     T.I.A

4.     Epilepsy

5.     Coma

6.     Society

 

 فکتور های  که سبب امراض روانی می گردد قرار ذیل است:

  • .   جنگ های دوامدار و مهاجرت ها
  • .   از دست دادن اعضای فامیل و نزدیکان
  • .   ویرانی و از دست دادن خانه و کاشانه شان
  • .   وضع اقتصادی وخیم و عدم دسترسی به امکانات اولیه زندگی
  • .   خشونت های شدید فامیلی به خصوص برای زنان
  • .   کلتور و عنعنات غیر اسلامی  و پوسیدۀ سال های گذشته و رسم و رواج های غیر قابل پسند به خصوص برای جوانان
  • .   عدم توجه به حقوق حقۀ هر یک از افراد جامعه و مراعات ننمودن آن از طرف همدیگر در جامعه افغانی
  • .   بیکاری و نبودن مصروفیت سالم  برای افراد جامعه
  • .   عدم دسترسی به تفریح و محیط زیست  عقب مانده
  • .    غذای غیر مکفی و سؤ تغذی

 

:

یکی از مسائلی که جای ان در جامعه افغانی و طبابت کشور ما خالی است بحث پرابلم های روانی  و مشوره دهی  روانی است که باید اقرار کنیم که ما در این زمینه نسبت به سائر کشور ها بی توجه هستیم در حقیقت  وقتی مریضی از بعد جسمی دچار رنج و تکلیف میشود باید به این مسئله توجه جدی داشته باشیم که وی علاوه از بعد جسمانی ازنظر روانی نیز دچار مشکلاتی شدیدی شده است. که برای مثال افرادی که امراض قلبی دارند و نیاز مند جراحی قلب و یا دچار امراض دیگر جسمی و یا ضرورت  به عمل جراحی دیگر اعضای بدن شان میگردد دچار امراض روانی شدید میگردند که دوکتوران افغان صرف به  تداوی مریضان در بخش عضوی مریضان متوجه بوده و مشکلات روانی انها را ازیاد میبرند، در صورت درمان و تداوی امراض روانی آنها شاید این مریضان دارای طول عمر بیشتر باشند.

برای جلوگیری از افزایش امراض روانی باید نکات آتی ذیل در نظر گرفته شود:

 

1.   تأمین  احتیاجات اولیه زندگی برای افراد جامعه

2.   داشتن جای بود و باش معین

3.   عدم مشکلات اقتصادی

4.   جلوگیری از خشونت های جامعه و خانوادگی

5.   ازبین بردن رسوم، عنعنات غیر اسلامی که بالای روان تأثیر سؤ دارد

6.   توجه به حقوق حقۀ هریک از افراد جامعه

7.   داشتن مصروفیت سالم و از بین بردن بیکاری

8.   غذائی مکفی و توجه به صحن عمومی

9.   دسترسی به تفریح و محیط زیست سالم

10.                     آزادی روحی

 

 

  باز هم در خاتمه یاد  آور می گردم که:

 

شاید تعدادی از این ارقام بیشتر از ارقامی باشد که تا حالا به دست آورده ایم ولی آنچه که ما برایتان تذکر می دهیم احصائیۀ  است که تنها از شفاخانۀ کدری علی آباد کابل تهیه دیده ایم  که خدمت تان تقدیم است.

|+| نوشته شده توسط احمدشکیب اکسیر در 5 Aug 2009  |
 
 
بالا